O društvih

 • Kdo smo
 • Dejavnost in stiki
 • Himna in prapor
 • Kaj je domoljubje
 • Športne aktivnosti
 • Prodaja izdelkov


 • mikice, majice, zastave, kape panter

  V žarišču

 • Novice
 • Referendum 2008
 • Kolumne
 • Nedopustno v Sloveniji
 • Meja s Hrvaško
 • Vaši odzivi
 • V medijih
 • Prenesi si
 • Glasbene lestvice


 • O Slovencih

 • Zgodovina
 • Simboli
 • Zdravica ali Zdravljica?
 • Pesmi
 • Slovenski jezik
 • Osebna imena
 • Slovenski pregovori
 • Slovenski meseci
 • Narodne noše
 • Plesno izročilo na Slovenskem
 • Slovenski prazniki
 • Samostani na Slovenskem
 • Mitologija
 • Heroji in bitke
 • Znamenite osebnosti
 • Avtohtone vrste
 • Zemljevidi
 • Slovenci v zamejstvu in po svetu


 • O Republiki Sloveniji

 • Zgodovinsko ime Slovenija
 • Ustava RS
 • Statistični podatki
 • Uradni simboli
 • Slovenski tolar/evro
 • Regije v Republiki Sloveniji
 • GEOSS
 • Zemljevidi Slovenije
 • Ali ste vedeli?


 • Razno

 • Leksikon
 • Literatura
 • Povezave


 • Zgodovina


  Naročite knjige Resnice je zmaga, Slovenci, Slovenske legende in znamenja, Slovenske domoljubne pesmi ter Kralj Samo. Za naročilo kliknite na to povezavo!


  Ali ste vedeli...?
  da je slovenski ultra-maratonski plavalec Martin Strel preplaval že pet velikih svetovnih rek - Donavo, Parano, Mississipi, Jang-ce in Amazonko! S svojimi plavalnimi dosežki se je Martin Strel večkrat vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov.

  Mednarodna pravna in zgodovinska dejstva, pomembna za pogajanja o določitvi meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško


  V kronološkem zaporedju:

 • Leto 1918 jeseni – razpade Avstro-ogrska

 • 29.10.1918 nastane Država Slovencev, Hrvatov in Srbov.

 • 1. Grudna/Decembra 1918 nastane z združitvijo Države SHS ter Kraljevine Srbije in Črne gore nova država Kraljevina SHS.

 • 12. septembra/Kimavca 1919 so italijanski prostovoljci pod vodstvom Gabriela d'Anunzia okupirali mesto Reko.

 • 10.10.1919 je Kraljevina SHS kot nova država priznana na mirovni konferenci v St. Germainu. (mednarodno pravno veljavno dejstvo)

 • 12.11.1920 je bila med Kraljevino SHS in Italijo podpisana Rapalska pogodba, s katero je Italiji pripadlo ozemlje na katerem je živelo več kot pol milijona Slovencev. Slovenci smo to ozemlje krivično izgubili zaradi podle mednarodne trgovine in nam izredno škodljivega tajnega Londonskega sporazuma 1915, med Italijo in silami Antante. Meja med Italijo in Slovenijo (Kraljevino SHS) je potekala od severa proti jugu po črti Peč, Jalovec, Triglav, Blegoš, Planina, Javornik, Snežnik, Kvarnerski zaliv. Mesto Reka je postalo »svobodno mesto«. (Rapalska pogodba je mednarodno pravno priznana pogodba in dejstvo)

 • V Kraljevini SHS je dne 26.4. 1922, stopil v veljavo Zakon o obči upravi. Slovenija je razdeljena na »Mariborsko oblast« in »Ljubljansko oblast«. K »Mariborski oblasti sodi celotno Medmurje s središčem Čakovcem. K »Ljubljanski oblasti« sodi povsem na jugu tik nad »svobodnim mestom Reko« (od Kantride), nekaj kilometerski pas (»Slovenski pas«) v katerem so tudi Kastav, Čabar in Prezid, ki vsi pripadajo Sloveniji. Gre za zgodovinsko ozemlje Dežele in pred tem Vojvodine Kranjske, h kateri je stoletja sodila tudi Reka, stoletno kranjsko pristanišče. (Zakon o obči upravi je pravno dejstvo v Kraljevini SHS, v zadnji demokratični državi pred nastankom obeh jugoslovanskih diktatur in vmesno okupacijo v 2. svetovi vojni) • Leta 1924 so Reko z Rimskim sporazumom priključili k Italiji. (mednarodno pravno veljavno dejstvo)

 • 6. Prosinca/januarja 1929 je v Kraljevini SHS odpravljena Vidovdanska ustava ter uvedena diktatura kralja Aleksandra in njegovih srbskih generalov. (nedemokratično pravno dejstvo jugoslovanske vojaške diktature s hegemonijo srbskega naroda oziroma kralja, s katerim je slovenskemu narodu proti njegovi volji s silo odvzeta pravica do samoodločbe)

 • Vinotoka/oktobra 1929 kralj razglasi novo državo diktaturo Kraljevino Jugoslavijo. Prepovedano je ime Slovenija in ukinjena slovenska zastava. Nastanejo banovine in nekdanja Slovenija se po novem na silo imenuje Dravska banovina. Meje prejšnje Slovenije in nove z diktaturo nastale Dravske banovine, niso enake. Celotno pred tem slovensko Medmurje je odtrgano Dravski banovini - Sloveniji ter priključeno k Savski banovini - Hrvaški. Slovensko ozemlje od Reke oz. Kantride in Kastava do Čabra in Prezida (»Slovenski pas«) je bilo prav tako odtrgano Dravski banovini (Sloveniji) ter priključeno k Savski banovini (Hrvaški). (nedemokratično pravno dejstvo kraljeve jugoslovanske vojaške diktature s katero so bili slovenskemu narodu in Sloveniji s silo odtrgani pomembni deli ozemlja ter priključeni Hrvaški)

 • Leta 1931 prebivalstvo Medmurja protestira in želi vrnitev k Sloveniji (Dravski banovini), do česar nazadnje pride v občini Štrigova, medtem ko ostali del Medmurja ostane v Hrvaški (Savski banovini).

 • 6. Malega travna/aprila 1941 Nemci z zavezniki napadejo Kraljevino Jugoslavijo in v njej Dravsko banovino – Slovenijo. Nemci okupirajo Koroško, Štajersko in manjši del Kranjske.

 • 11.4.1941 Italijani okupirajo Ljubljano in t.i. Ljubljansko pokrajino oz. preostali del Kranjske.

 • 16. Malega travna/aprila 1941 Madžari okupirajo Prekmurje in Medmurje ter kasneje oboje priključijo Madžarski.

 • Jeseni 1941 Hrvati in njihova NDH kot četrti okupator, okupirajo del Slovenije. Pod hrvaško oblastjo se je znašlo pet slovenskih naselij: Bregansko selo (danes se imenuje Slovenska vas), Nova vas pri Bregani (danes Nova vas pri Mokricah), Jesenice na Dolenjskem, Obrežje in Čedem.

 • 8. 09. 1943 fašistična Italija kapitulira in »Ljubljansko pokrajino«, Trst , Istro, Goriško ter Reko zasedejo Nemci.

 • Med leti 1941 in 1945 se prebivalstvo Medmurja upira okupatorju z vključitvijo v slovensko OF. Prebivalstvo v Istri se vključuje v slovenske in hrvaške partizanske enote, v največjem številu pa se vključi v pretežno slovenske Prekomorske brigade, ustanovljene po kapitulaciji Italije 1943. leta.

 • Leta 1945 osvobodijo Reko enote JA s precejšnjim številom slovenskih borcev (v Prekomorskih brigadah), ki pa odhitijo naprej proti slovenski Istri in Trstu ter ju osvobodijo. V Medmurju, v Štrigovi in okolici prebivalstvo po vojni izobesi slovenske zastave in javne napise.

 • Leta 1945, nekaj mesecev po koncu vojne, Hrvati izrazijo zahtevo, da celotno Medmurje pripade LR Hrvaški, češ da bilo Medmurje v celoti skozi zgodovino Hrvaško. (izmišljotina)
 • Vinotoka/oktobra 1945 je ustanovljena posebna Komisija iz predstavnikov občinskih narodnih odborov Slovenije in Hrvaške, katere naloga je bila razmejitev med Ljudskima republikama. Čeprav je na tem območju živela večina avtohtonega slovenskega prebivalstva, je komisija sporočila, da bodo kraji v prihodnje pripadali Hrvaški. Vse to je bilo sklenjeno kljub temu, da sta bili tako občina Razkrižje, kot tudi občina Štrigova, administrativno, politično, finančno, sodno in po zemljiški knjigi v pristojnosti okraja Ljutomer!

 • v letih 1945 in 1946 je prebivalstvo obeh občin protestiralo proti odločitvi mešane komisije in zahtevalo vrnitev k Sloveniji. Občino Razkrižje (manjši del slovenskega ozemlja) komisija po demonstracijah dodeli Sloveniji, občino Štrigova pa Hrvaški. Prebivalstvo je še naprej demonstriralo.

 • Malega travna/aprila 1946 je hrvaška oblast, s pomočjo hrvaške UDBE, KNOJA in policije prevzela fizično kontrolo nad vsem območjem. Slovensko policijo je zamenjala hrvaška, pregnali so slovenske učitelje in odstranili slovenske napise ter jih nadomestili s hrvaškimi.

 • V letih 1946 in 1947 se nadaljuje upor slovenskih prebivalcev, ki ga hrvaška Udba v letu 1947 grobo zatre in konča s pokolom pri Jalševcu v občini Štrigova ter številnimi pregnanimi in zaprtimi Slovenci v hrvaških zaporih.

 • od maja/Velikega travna 1945, do jeseni 1947, je bila med Italijo in Slovenijo (FLRJ) ustanovljena t.i. Julijska krajina s conama A in B. Cona A je bila pod upravo anglo-američanov, cona B pa jugoslovanske vojske. Cona B je obsegala celotno Istro in tudi mesto Reko.

 • Med leti 1945 in 1947 na Reki ostanejo v glavnem srbo-hrvaške enote JA. Hrvati takoj pohitijo z zasedanjem čim večjega dela Istre in naseljevanjem v vojni pregnanega hrvaškega in bosanskega prebivalstva, ki ga na novo naselijo na tem ozemlju. Na Reki in v Istri v fojbah izgine več tisoč Slovencev, številni pa so pregnani s strani Jugoslovanske (Revolucionarne) Armade in enot KNOJ.

 • 1947 - S Pariško mirovno pogodbo je cona A prejšnje Julijske krajine (zahodni del Goriško-gradiščanske vključno z mestom Gorica) na zahodu slovenske narodnostne meje je pripadla Italiji, mesto Reka in večji del Istre na jugu pa FLRJ. (mednarodno pravno veljavno dejstvo) Namesto da bi vsaj to ozemlje na jugu pripadlo Sloveniji, so si oboje takoj zatem prisvojili Hrvati, čeprav nikdar ni bilo njihovo. Pri tem so se sklicevali na ponarejen dokument ZAVNOH iz leta 1943. (izmišljotina)

 • 15.09. 1947 - S Pariško mirovno pogodbo je bilo ustanovljeno Svobodno tržaško ozemlje (STO) in Slovenci smo dobili dostop na odprto morje, od reke Timave do reke Mirne. Svobodno tržaško ozemlje je bilo razdeljeno na dve coni – cono A in cono B. Uradna jezika v obeh conah sta bila slovenski in italijanski. V Coni B Svobodnega tržaškega ozemlja je bilo ustanovljeno lstrsko okrožje s sodiščem v Kopru, ki je segalo na jugu do reke Mirne. Sestavljala sta ga okraja Koper in Buje, Občina Piran je obsegala tudi Kaštel in Savudrijo, skupaj 7.973 hektarjev slovenskega ozemlja. (mednarodno pravno veljavno dejstvo)

 • 5. Oktora/Vinotoka 1954 je bil Podpisan Londonski memorandum, katerega sestavni del je tudi specialni statut, ki prepoveduje spremembe meje osnovnih administrativnih enot z namenom, da bi ogrožali etnično sestavo ustreznih enot. Londonski memorandum nam je Slovencem ponovno odvzel pomemben del ozemlja od Nabrežine do Debelega rtiča, vključno z mestom Trst (Cona A), ki je bilo priključeno Italiji. Cona B od Debelega rtiča do reke Mirne na jugu (pri Novem gradu), je pripadla FLRJ oziroma Sloveniji. (mednarodno pravno veljavno dejstvo) No, moralo bi biti tako, pa ni bilo, saj si je večji del cone B dejansko prilastila Hrvaška. Na tem prisvojenem ozemlju so Hrvati, v nasprotju z Londonskim memorandumom in Specialnim statutom, ogrozili ter popolnoma spremenili etnično sestavo administrativnih enot. (hrvaška kršitev mednarodnega prava) Hrvaški komunisti so od občine Piran odtrgali k.o. Kaštel in k.o. Savudrija ter oboje priključili novi občini Buje. Lastnino občine Piran – ozemlje pri svetilniku na rtu Savudrija, so dobesedno ukradli!

 • Leta 1968 vladi SFRJ in Republike Italije podpišeta sporazum o razmejitvi epikontinentalnega pasu med državama. (mednarodno pravno veljavno dejstvo)

 • Leta 1975 je bil podpisan Osimski sporazum med SFRJ in Republiko Italijo, ki je določil našo zahodno mejo. Republika Slovenija je po osamosvojitvi leta 1991, z notifikacijo tega sporazuma z Republiko Italijo, postala edini naslednik Osimskih sporazumov in v tem oziru tudi zadnje mednarodnopravne razmejitve v Jadranskem morju. (mednarodno pravno veljavno dejstvo)

 • Na podlagi Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije je 25.06.1991 ustanovljena Republika Slovenija. S tem dnem je nastala nova pravna situacija, pri čemer je za Slovenijo pomembno, da je imela na ta dan s svojimi državnimi organi – milico in TO, pod dejanskim nadzorom vso ozemlje, katero bi Hrvati radi danes razglasili za sporno in se o njem pogajali z nami, čeprav oni tega ozemlja nikdar niso imeli pod svojo jurisdikcijo.

 • 26.06.1991 J(L)A posreduje v Sloveniji in začne se »desetdnevna« vojna za Slovenijo. Kljub Sporazumu med Slovenijo in Hrvaško o medsebojni pomoči v primeru napada na eno izmed njiju, se Hrvaška tega ne drži. Običajno takšno ravnanje imenujemo izdaja.

 • 7. Malega travna/julija 1991 je sprejeta Brionska deklaracija, s katero so bile ustavljene sovražnosti na ozemlju Slovenije, ta pa je za dobo treh mesecev zamrznila svoje osamosvojitvene aktivnosti.

 • V letih 1991 in 1992 Slovenija kljub temu, da ni bila deležna hrvaške pomoči v skladu s Sporazumom o medsebojni pomoči, Hrvaški najprej brezplačno pomaga z orožjem, nato pa ji ga prodaja.

 • Leta 1993 Hrvati okupirajo dele slovenskega ozemlja v Murski šumi, pri Hotizi, pod Snežnikom (Tomšičeva parcela) in v Istri ter morje do polovice Piranskega zaliva, čeprav to nikdar ni bilo njihovo.


 • Za Republiko Slovenijo so zraven zgoraj naštetih mednarodno pravnih in zgodovinskih dejstev, v zvezi z pogajanjem o določitvi meje z Republiko Hrvaško pomembni še:

  - Mnenje Badinterjeve arbitražne komisije iz leta 1992 – Badinterjeva komisija je v strokovnem mnenju pod številko 2 v osmi vrstici (podobno tudi v mnenju št. 3, točka 4) zgolj zapisala, da »the right to self-determination must not involve changes to existing frontiers at the time of independence (uti possidetis juris) except where the states concerned agree otherwise«, kar pomeni, da pravica do samoodločbe ne sme posegati v spremembe obstoječe meje v času osamosvajanja (uti possidetis juris), razen če se državi soglasno dogovorita drugače.
  - Memorandum o Piranskem zalivu, 1993,
  - Stališča in sklepi DZ RS o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško iz leta 1993,
  - Sklepi Vlade Republike Slovenije št. 003-01/98-19 z dne 29.11.2000,
  - Sporazum o vprašanjih nasledstva SFRJ iz leta 2001,
  - Brionska izjava Vlade Republike Slovenije in Vlade Republike Hrvaške o izogibanju incidentov iz leta 2005,
  - Zakon o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnega pasu Republike Slovenije, 2005,
  - Uredba o določitvi ribolovnega morja Republike Slovenije iz leta 2005.
  - Bela knjiga MZZ o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.
  Pregovor dneva
  Težko svojemu brez svojega.
  več pregovorov


  Dogodki:
  1927 ustanovljena protifašistična organizacija TIGR
  Smrti:
  1892 Matija Majar Ziljski, slovenski (koroški) duhovnik, narodni buditelj, jezikoslovec (* 1809)
  1589 Jurij Dalmatin, slovenski protestant, pisec, prevajalec (* ok. 1547)


  Poslušaj pesmi na Myspace
  www.myspace.com/hervardi

  YouTube:Zvezna
  YouTube:Domu
  več posnetkov na Youtube  Spremljaj novice s pomočjo RSS
  www.hervardi.com/vote/rss.xml
  Prijavi se na e-mail novice

  Preglej zadnje novice
  Preizkusi svoje znanje z reševanjem kviza
  Odpri stran s kvizom
  Spletna lestvica malo drugače : si386.com