O društvih

 • Kdo smo
 • Dejavnost in stiki
 • Himna in prapor
 • Kaj je domoljubje
 • Športne aktivnosti
 • Prodaja izdelkov


 • mikice, majice, zastave, kape panter

  V žarišču

 • Novice
 • Referendum 2008
 • Kolumne
 • Nedopustno v Sloveniji
 • Meja s Hrvaško
 • Vaši odzivi
 • V medijih
 • Prenesi si
 • Glasbene lestvice


 • O Slovencih

 • Zgodovina
 • Simboli
 • Zdravica ali Zdravljica?
 • Pesmi
 • Slovenski jezik
 • Osebna imena
 • Slovenski pregovori
 • Slovenski meseci
 • Narodne noše
 • Plesno izročilo na Slovenskem
 • Slovenski prazniki
 • Samostani na Slovenskem
 • Mitologija
 • Heroji in bitke
 • Znamenite osebnosti
 • Avtohtone vrste
 • Zemljevidi
 • Slovenci v zamejstvu in po svetu


 • O Republiki Sloveniji

 • Zgodovinsko ime Slovenija
 • Ustava RS
 • Statistični podatki
 • Uradni simboli
 • Slovenski tolar/evro
 • Regije v Republiki Sloveniji
 • GEOSS
 • Zemljevidi Slovenije
 • Ali ste vedeli?


 • Razno

 • Leksikon
 • Literatura
 • Povezave


 • Referendum 2008


  Naročite knjige Resnice je zmaga, Slovenci, Slovenske legende in znamenja, Slovenske domoljubne pesmi ter Kralj Samo. Za naročilo kliknite na to povezavo!


  Ali ste vedeli...?
  da so se leta 1821 v Ljubljani na kongresu Svete alianse zbrali najvidnejši politiki in vladarji Evrope: knez Metternich, avstrijski cesarski par, ruski car, neapeljski kralj in drugi. Zmagovalci vojne proti Napoleonu so se na kongresu zbrali z nalogo obnoviti v Evropi ravnotežje sil, ki so ga porušila Napoleonova osvajanja. Ljubljana se je s tem zapisala v anale evropske diplomatske zgodovine.

  Redno spletno poročilo danskega evro-realističnega evropskega poslanca Jensa-Petra Bondeja, 17.1.2008
  http://www.bonde.com/index.phtml?sid=487&aid=25478


  Jens Peter Bonde

  Slovenian Presidency


  Slovensko predsedstvo


  Wednesday 16 January the Slovenian Prime Minister, Janez Janša, will present the Slovenian work program for their presidency which started with the New Year. I visited Slovenia before Christmas with the other group leaders.


  V sredo, 16. januarja bo predsednik slovenske vlade, Janez Janša, predstavil slovenski delovni program za predsedovanje, ki se je pričelo z novim letom. Pred Božičem sem obiskal Slovenijo skupaj z vodji ostalih poslanskih skupin.

  We had the traditional meeting and dinner with the full government. For the first time, the presidency Prime Minister was not able to manage his time. He spoke and spoke and did not allow his ministers to give full answers to the many questions raised by group leaders. Only leaders from the biggest groups got answers.
  Then he stopped the meeting and said we could continue the debate during the dinner. At the dinner he forgot to continue the debate. I hope the Slovenian Presidency will be more professional in its next moves.


  Imeli smo tradicionalno srečanje in večerjo s celotno vlado. Premier prvič ni znal organizirati svojega časa. Govoril je in govoril in ni omogočil svojim ministrom, da bi dali celovite odgovore na številna vprašanja, ki smo jih zastavili vodje skupin. Le voditelji največjih skupin so prejeli odgovore. Nato je sestanek zaključil in dejal, da se lahko razprava nadaljuje med večerjo. Med večerjo je na razpravo pozabil. Upam, da bo slovensko predsedovanje v svojih naslednjih korakih bolj profesionalno.

  We had a good dinner with good music. But no real content. The new Slovenian President of the Council then phoned the retiring President from Portugal, José Socrates, and asked him to drop the decided Portuguese referendum. So did Gordon Brown and Nicolas Sarkozy. They all behave against article 1 in the Nice Treaty calling for making the decisions as closely to the people as possible.
  I prepared the following speech on that topic:


  Večerja je bila dobra, pravtako glasba, a vendarle brez prave vsebine. Novi slovenski predsednik Sveta (Svet ministrov/Evropski Svet, Council of Ministers) je nato po telefonu poklical predsednika v odhodu iz Portugalske, premiera Joséja Socratesa in ga pozval, naj prekliče napovedani portugalski referendum. Enako sta storila še Gordon Brown in Nicolas Sarkozy. Vsi trije so ravnali v nasprotju s 1. členom Pogodbe iz Nice, ki napotuje k odločanju, ki je kar se da blizu ljudem.
  Na ta račun sem pripravil naslednji govor:

  Mr. President,
  I hope you will be better to lead the European Council than the meeting group leaders had with you before Christmas. You took most of the speaking time yourself. You said nothing we did not know in advance. You did not allow your ministers, who I expect to know the subjects, to answer most of our questions. You did not send the answers in writing afterwards.


  Gospod Predsednik (Vlade),
  upam, da boste Evropski Svet vodili bolje, kot sestanek z vodji poslanskih skupin, ki smo ga imeli pred Božičem.

  Takrat ste si vzeli največ časa za govorjenje. Povedali niste ničesar, česar že nismo prej vedeli. Svojim ministrom, ki naj bi se spoznali na vsebino, niste dovolili odgovoriti na večino naših vprašanj. Tudi naknadno niste poslali odgovorov v pisni obliki.

  Yesterday I received a petition from 571 Slovenian journalists criticising you for not respecting their press freedom. Will you allow an independent investigation?
  Last week you were reported to ask Portugal to cancel a possible referendum supported by most Portuguese voters.


  Včeraj sem prejel peticijo 571 slovenskih novinarjev, ki so vas kritizirali zaradi nespoštovanja njihove novinarske svobode. Ali boste dovolili neodvisno preiskavo?
  Prejšnji teden so poročali, da ste pozvali portugalskega premiera, naj prekliče morebitni referendum, katerega razpis je podpirala večina portugalskih volivcev.

  May I remind you on the existing Nice Treaty requiring from you to take all decisions as close to the citizens as possible.

  To cancel a referendum is a violation of this article. Member states can be criticised but not punished because ratification is still a national competence.
  The behaviour of a presidency and the European Commission is a community affair.


  Naj vas spomnim na obstoječo Pogodbo iz Nice, ki določa, naj se vse odločitve sprejemajo kar najbližje državljanom, kot je mogoče.

  Preprečiti referendum pomeni kršitev tega člena. Posamezne države članice je mogoče kritizirati, ne sme pa se jih kaznovati, saj je ratifikacija še vedno v nacionalni pristojnosti.
  Vedenje predsedstva in Evropske Komisije sta zadevi skupnosti.

  You have to respect the national ratification procedures. If you say some thing you should remind member states on the joint legal obligation to legislate as close to the citizens as possible.

  You violate the treaty and so does the European Commission when they do not behave as guardians of this treaty article. You are part in a political agreement among Prime Ministers to avoid referendums.
  This agreement is a violation of the treaty.


  Spoštovati morate nacionalne postopke ratifikacije. Če že kaj sporočate, potem spomnite države članice na skupno obvezo, da se odloča kar najbližje državljanom.

  Vi kršite pogodbo (iz Nice) in to počne tudi Evropska Komisija, v kolikor se ne vede kot varuh tega člena Pogodbe.
  Vi ste del političnega dogovora med premieri, da bi se izognili referendumom.
  Ta dogovor pomeni kršitev Pogodbe.

  The Commission should have protested it instead of supporting the attempt to avoid the peoples of Europe.
  The Commission has thereby breached the law. They deserve to be sacked for that because this obligation is the finest sentence in the whole treaty of Nice.


  Namesto, da bi podpirala poskuse izogniti se narodom Evrope, bi morala Komisija protestirati.
  Komisija je torej prekršila zakon. Zaradi tega si zaslužijo odstavitev, saj je to določilo najpomembnejše v celotni Pogodbi iz Nice.

  Read Art. 1 TEU one time more, Mr. President, I quote:
  - "decisions are taken as openly as possible and as closely as possible to the citizen".
  The Lisbon Treaty was decided as closed as possible and so far away as possible from the voters.


  Še enkrat si preberite 1. člen PEU (Pogodbe o Evropski Uniji/Pogodbe iz Nice), g. Predsednik, naj citiram:
  - „v kateri se odločitve sprejemajo v kar najtesnejši povezavi z državljani“.
  Lizbonska pogodba je bila sprejeta na kar se da zaprt način in čim dlje od volivcev, kot je mogoče.

  Now, it seems that only Ireland can save our European democracy.
  Thank You.


  Sedaj je videti, da lahko le Irska reši našo evropsko demokracijo.
  Hvala vam.

  Pogodba iz Nice: http://www.uradni-list.si/priloge/RS_-2004-027-00024-MP~P014-0000.PDF  Pregovor dneva
  Bolje prvi na vasi kakor zadnji v mestu.
  več pregovorov


  Dogodki:
  1821 v Ljubljani se prične kongres Svete Alianse
  Rojstva:
  1897 Ciril Jeglič, slovenski botanik, krajinar († 1988)
  1883 Maksim Gaspari, slovenski slikar († 1980)
  1797 Matija Čop, slovenski jezikoslovec, književni zgodovinar, kritik († 1835)
  Smrti:
  1980 Lavo Čermelj, slovenski fizik, publicist (* 1889)


  Poslušaj pesmi na Myspace
  www.myspace.com/hervardi

  YouTube:Zvezna
  YouTube:Domu
  več posnetkov na Youtube  Spremljaj novice s pomočjo RSS
  www.hervardi.com/vote/rss.xml
  Prijavi se na e-mail novice

  Preglej zadnje novice
  Preizkusi svoje znanje z reševanjem kviza
  Odpri stran s kvizom
  Spletna lestvica malo drugače : si386.com