O društvih

 • Kdo smo
 • Dejavnost in stiki
 • Himna in prapor
 • Kaj je domoljubje
 • Športne aktivnosti
 • Prodaja izdelkov


 • mikice, majice, zastave, kape panter

  V žarišču

 • Novice
 • Referendum 2008
 • Kolumne
 • Nedopustno v Sloveniji
 • Meja s Hrvaško
 • Vaši odzivi
 • V medijih
 • Prenesi si
 • Glasbene lestvice


 • O Slovencih

 • Zgodovina
 • Simboli
 • Zdravica ali Zdravljica?
 • Pesmi
 • Slovenski jezik
 • Osebna imena
 • Slovenski pregovori
 • Slovenski meseci
 • Narodne noše
 • Plesno izročilo na Slovenskem
 • Slovenski prazniki
 • Samostani na Slovenskem
 • Mitologija
 • Heroji in bitke
 • Znamenite osebnosti
 • Avtohtone vrste
 • Zemljevidi
 • Slovenci v zamejstvu in po svetu


 • O Republiki Sloveniji

 • Zgodovinsko ime Slovenija
 • Ustava RS
 • Statistični podatki
 • Uradni simboli
 • Slovenski tolar/evro
 • Regije v Republiki Sloveniji
 • GEOSS
 • Zemljevidi Slovenije
 • Ali ste vedeli?


 • Razno

 • Leksikon
 • Literatura
 • Povezave


 • Nedopustno v Sloveniji


  Naročite knjige Resnice je zmaga, Slovenci, Slovenske legende in znamenja, Slovenske domoljubne pesmi ter Kralj Samo. Za naročilo kliknite na to povezavo!


  Ali ste vedeli...?
  da je slovenski borec Tomaž Barada večkraten evropski in svetovni prvak v Tae Kwon Do-ju in Kick Boxingu? Z zadnjima titulama svetovnega prvaka v Tae Kwon Do-ju in Kick Boxingu se je okronal na svetovnih prvenstvih na Poljskem leta 2003 in v Sloveniji leta 2002.

  Migracije na Slovenskem  Najstarejši verodostojni popisi slovenskega prebivalstva sežejo v konec 19.stoletja. Leta 1880 je na območju slovenije živelo okoli 1.200.000 ljudi, od katerih je bilo 89,1% oziroma 1.070.000 Slovencev. Delež tujcev je tudi spričo tuje raznarodovalne in kolonialne politike vseskozi naraščal, kot poprej v mnogih deželah, ki so bile nekdaj nesporno večinsko slovenske – Koroška, Istra, Goriška, Tržaška, Furlanija...


  Popisi prebivalstva 1880 – 1910, prikaz po narodnostni pripadnosti

  Po drugi svetovni vojni je bilo mnogo tujega prebivalstva izgnanega, zato je bila narodnostna struktura v Sloveniji po popisu iz leta 1953 izjemno homogena v prid Slovencem - več kot 96% prebivalstva se je opredelilo za Slovence. Vendar sta politika jugoslovanstva ter politika načrtnega razseljevanja počasi a vztrajno razvrednotili slovensko narodno homogenost, pri čemer je delež slovencev, glede na celotno prebivalstvo, v 42 letih padel za celih 8,2%. To je razvidno iz naslednjega grafa:


  Graf prikazuje deleže slovencev glede na celotno prebivalstvo po popisih iz let 1953,1961,1971,1981,1991 in 2002.

  Po osamosvojitvi leta 1991 je bil opravljen splošen popis prebivalstva v Republiki Sloveniji. Takrat se je za Slovence opredelilo 88,31% ljudi. Pričakovali bi, da bo novoustanovljena slovenska država služila svojemu namenu in zaščitila Slovensko narodnostno homogenost, vendar se je zgodilo ravno nasprotno. V dobrem desetletju, v obdobju 1991 – 2002, je sicer število prebivalstva nekoliko naraslo, vendar se je odstotek Slovencev v celotnem prebivalstvu zmanjšal za 5,25%, kar pomeni, da je delež tujcev po osamosvojitvi naraščal celo trikrat hitreje kot v Jugoslaviji!


  Progresivno - premočrtna projekcija upadanja deleža slovencev v celotnem prebivalstvu. Za izračun premočrtnega trenda je vzeto povprečna rast tujcev v letih 1991-2005. Po tem izračunu bo Slovencev v Sloveniji manj kot 50% okoli leta 2060.

  Če upoštevamo trenutno priseljevanje tujcev in ga prikažemo v linearnem trendu, ugotovimo, da bomo Slovenci okoli leta 2060 šteli manj kot 50% prebivalstva RS. Marsikdo se s to letnico ne obremenjuje, saj je »zelo daleč« in tega leta ne bo dočakal, vendar pa vedite, da se bodo s tujci, za svoje pravice morali spopadati naši sinovi, hčere, vnuki in pravnuki. Moramo se vprašati ali jim privoščimo takšno dediščino in ali nismo dolžni poskrbeti za njihovo duhovno in materialno blagostanje?

  V tem kontekstu je potrebno je poudariti, da težave s tujci oziroma »motnje« med večino in manjšino ne nastopijo, ko poprejšnja manjšina preseže 50% prebivalstva, temveč bistveno prej, ko doseže okoli 7%, tako sam trdi dr. Sergej Flere, sklicujoč se na Ameriške raziskave.


  dr. Sergej Flere

  Logično je sklepati, da multiplikativni učinki povečevanja števila tujcev povzročijo eksponentno povečanje konfliktnosti z njimi, ki eskalirajo tudi do stopnje fizičnega nasilja, pri čemer v relativnih številkah prednjačijo tujci – ta trditev je empirično preverljiva.


  Eden izmed vrhuncev napetosti med Slovenci in tujci, več o tem v Ciganski problematiki

  Pomemben dejavnik pri migracijah je takoimenovan asimilacijski potencial večinskega naroda. Slovenci imamo zgodovinsko dokazano zelo nizek asimilacijski potencial, posamezni primeri pa kažejo na to, da je možno celo obratno – pod pritiski tujcev se razvrednoti slovenski duh. Na postopek asimilacije močno vplivata tudi »volja in želja« tujcev, da se prilagodijo svojemu okolju.V Sloveniji imajo tujci zelo malo ali celo nobenega interesa, da bi se vključili v Slovensko družbo, še posebej to velja za novodobne priseljence nekdanjih jugoslovanskih republik, katerih jezikovne podobnosti ne terjajo večjih naporov za osnovno sporazumevanje. Redki so zgledni primeri, ko se tujci prilagodijo v relativno kratkem času.

  Asimilacijski potencial je mogoče povečevati na več različnih načinov, in to je z omejevanjem ter uravnoteženjem predvsem števila in strukture priseljencev po spolu in izobrazbi, s preprečevanjem nastanka getov, z aktivno integracijsko politiko in predvsem z trendom unifikacije, ki vodi v nasprotno smer od sedanjih trendov partikularizacije in povečevanju posebnih pravic različnim skupinam tujcev. V Sloveniji zaenkrat (2007) ne opažamo nobenih tovrstnih ukrepov. Tujci se priseljujejo z enormnim porastom, so izolirani, po večini tudi getoizirani in se ne vključujejo v družbo, zato predstavljajo ogromno težavo, ki se ves čas pometa pod preprogo, toda s katero se bo nekdo (mi, naši zanamci), moral nekoč (v roku 30 let) soočiti.

  Samo število tujih priseljencev je dejavnik številka ena, ni pa edini, ki uničuje sestavo prebivalstva v Sloveniji. Tujci ne uničujejo le narodnostne homogenosti Slovencev, temveč tudi spolno sestavo, kar lahko označimo kot drugi dejavnik.


  Od nekaj več kot 15.000 priseljenih oseb v letu 2005 je okoli 74% moškega spola


  Živorojeni dečki v letu 2005

  Če pogledamo podatke, vsakomur dostopne in pridobljene iz statističnega urada, vidimo, da med priseljenimi osebami prevladujejo moški. V letu 2005 so predstavljali celih 74% vseh priseljencev oziroma 11.130 oseb.


  Graf priseljencev po spolni sestavi. Viden je skokovit porast moških (rdeča) po letu 1998

  Za primerjavo, v letu 2005 se je v RS rodilo 18.158 oseb, od tega 9.355 moških, kar pomeni da je leta 2005, 1775 več tujih moških kot Slovenskih, in še to pod predpostavko, da so vsi rojeni moški v Republiki Sloveniji, dejansko tudi Slovenci, kar gotovo ne drži. Ta podatek je sila zaskrbljujoč in vse kaže na to, da se bo prepad v številu med spoloma ter prepad med spoloma, vključujoč narodnostno sestavo, v prihodnosti še povečeval.

  Tretji upoštevni dejavnik je povprečna starost priseljencev, ki je okoli 32,4 let za moške in 30,7 za ženske. Medtem ko bo potrebnih celih 32 let, da bo generacija novorojenčkov dosegla povprečno starost priseljencev, le-ti pri svojih letih predstavljajo razmeroma veliko fizično silo, ki je ob konstantnem povečevanju števila priseljencev, s tem pa družbenih napetosti, ne bo več mogoče zanemarjati, v skrajnem primeru pa se lahko nadejamo nasilnih družbenih trenj.

  Dober pokazatelj tega so bile nasilne demonstracije horde tujcev v Franciji leta 2005, ki je uničevala vse kar ji je prišlo pod roke. Potrebnega je bilo veliko fizičnega napora, prisilnih sredstev in političnih kompromisov, da so se tujci umirili.


  Vse tri slike prikazujejo nasilne demonstracije in uničevalne pohode tujcev v Franciji leta 2005. Na zadnji sliki so prikazana večja žarišča nemirov.

  V Sloveniji se že danes soočamo z mnogimi primeri tujcev (tujih etnij in narodnosti), ki na različne načine zlorabljajo socialno naravnanost slovenske države. Cigani imajo kot očiten primer neintegrirane etnije zelo visoko rodnost in v splošnem zelo slabo skrb za svoje otroke, ki jim predstavljajo redni vir dohodka na podlagi socialnih transferjev. Ti pa se po večini ne porabljajo za namene urejanja bivanjskih razmer ciganskih otrok, temveč za nadstandardno življenje odraslih ciganskih staršev. Podobno kot s socialnimi transferji se dogaja s socialnimi in neprofitnimi stanovanji, ki prehajajo pretežno, čez 50% v rabo tujcem. V zadnjem času gre predvsem za novogradnje, kot je razvidno iz naslednjih novinarskih prispevkov.


  Zgoraj so deli člankov objavljenih v Večeru, povzemajo pa dogajanje v lokalnem Mariborskem okolju.


  Na vseh treh zgornjih slikah je prikazano raznovrstno premoženje, ki so ga nakopičili Strojani v slabem letu dni

 • Več o tem v medijih


 • Mnogi izmed njih (tujcev) se ukvarjajo tudi s kriminalom, kar je povezano z getoiziranjem, nevključitvijo v družbo in njihovo izobrazbeno strukturo. Zaradi izoliranosti od družbe in nezmožnostjo opravljanja rednega dela za plačilo, mnogi zaidejo v kriminalne vode. Med zadnjimi odmevnimi kriminalnimi dejavnostmi je omembe vredna cela serija zlorab bančnih kartic s strani Romunskih priseljencev.

  Praktično vsak slovenski kraj z večjo koncentracijo tujega prebivalstva beleži, sočasno s povečanjem števila tujcev, porast kriminalnih aktivnosti, ki jih sodobna kriminologija pripisuje neintegriranosti tujcev in njihovi nizki izobrazbeni ter civilizacijski stopnji. Dejstva v Sloveniji kažejo na to, da se k nam množično ne priseljujejo intelektualci, strokovnjaki, višji strokovni delavci in inženirji, temveč v pretežni meri zelo slabo izobraženi in socialno situirani ljudje s slabim ali nikakršnim poznavanjem jezika, družbenih pravil in družbenega moralnega reda. Žrtve kriminalnih dejanj pa so večinoma Slovenci, ki užijejo sadove svoje prizadevnosti in delavnosti. Večkrat pa tudi nič hudega sluteči posamezniki, med katerimi je mnogo mladoletnih – Ljubljana, Jesenice, Medvode, Kamnik, Domžale, Velenje, Koper, Izola, Portorož, Nova Gorica, Celje, Murska Sobota, Maribor, Novo mesto, Črnomelj,.... – vse to so kraji v katerih so zabeleženi fizični napadi na Slovence in pri katerih je bil glavni motiv za nasilje tujcev nad Slovenci, sovraštvo do pripadnosti slovenskemu narodu.

  Vrnimo se nazaj k projekcijam. Identificirali smo glavne dejavnike priseljevanja. Na prikazanem grafu, temelječim na kompleksnem izračunu, so upoštevani vsi zgoraj omenjeni dejavniki. Po tej projekciji je jasno razvidno da bo nastal velik prepad v številu moškega in ženskega prebivalstva, kakor tudi to, da če se trendi ne spremenijo, bodo moški tujci v RS predstavljali večino že okoli leta 2043. Kar pa naenkrat ni več tako odročno!


  Kompleksnejša projekcija priseljevanja tujcev, pri čemer je trend naraščanja moških tujcev glede na celotno prebivalstvo ločen od vseh tujcev.

  Mineva osem mesecev (Kimavec 2007) od vstopa Romunije in Bolgarije v EU in na ulicah naših krajev je že opaziti mnoge romunske državljane, ki so organizirali že pravo mrežo beračev. Prijatelji in rojaki, to je šele začetek. Minilo je pol leta, kdo si zna predstavljati kako bo po desetih ali dvajsetih letih, če bomo stali križem rok, medtem ko nekateri politiki kujejo zarote proti lastnemu narodu?


  Morda takole? (slika sneta s spleta, avtor je neznan)

  Čas je da pogledamo resnici v oči – Evropska Unija s politiko prostega pretoka oseb ter nezainteresiranost slovenske oblasti za uveljavitev integracijske zakonodaje - obe resno načenjata še dokaj homogeno (83%) slovensko družbo. V tem trenutku je naša prestolnica Ljubljana jedro priseljencev, saj jih v MOL živi okoli 30%, 90.000 oseb, kar je približno toliko prebivalcev kot jih ima ves Maribor center.

  Pogosto slišimo argumente v prid ceneni delovni sili, ki jo potrebujemo, saj nihče noče opravljati nizkotnih del. Nikakršno delo ni nizkotno, temveč je lahko le nizko ovrednoteno in slabo plačano. Komu je pomembna cenena delovna sila - takoimenovani novodobni sužnji - ni potrebno poudarjati. Vendar pa se je moramo zavedati, da ta cenenost, prinaša dolgoročne družbene pretrese, katerih posledice bodo nosili tudi tisti, ki jim nekateri očitajo, da so odkrito ...  in nekoliko bolj prikrito....


  Zmago Jelinčič


  Srboljubni kader s četniško šajkačo (Foto: Mladina)

  ...delovali proti slovenskemu narodu. Najboljši kvizlingi, efialti, tisti ki dajajo iz, in člani pete kolone so na videz največji ljubitelji Slovenstva.

  Priseljevanje ne more in ne sme biti nadomestek za naravni prirastek države!

  »Kvalitetne« državljane, ki se od mladih nog izobražujejo v njenem šolskem sistemu in gojijo ustrezno stopnjo civilizacijske in demokratične kulture ter zdravo mero domoljubnosti nikdar ne morejo in ne bodo zamenjali, z vseh vetrov nabrani, tujci. A se res lahko zanesemo na tujca... ?


  Aleksandar Todorovič

  ...da se bo srčno boril za Slovenijo in branil slovensko zemljo v primeru vojaškega spopada, kot so to storili Maistrovi slovenski fantje ter mnogi pravi Slovenci med vojno za osamosvojitev Slovenije?


  Borci Maistrove Celjske legije

  Slovenija nujno potrebuje integracijsko-zaščitni zakon, ki bo varoval slovenski narod, njegovo homogenost, kulturo, negoval jezik in običaje ter deprivilegiral tujce, podobno kot so to storili v Belgiji, Švici, Avstriji, Nizozemski in Nemčiji. Močna diskusija o sprejemu takšnega zakona pa poteka tudi v Veliki Britaniji, Franciji, Italiji in Slovaški, skratka povsod, kjer je zaradi prevelikega števila tujcev življenje postalo neznosno.

  Hervardi ne bomo klonili pod tujimi pritiski in bomo vedno in povsod zaščitili integriteto Slovencev, v nasprotju s preračunljivostjo nekaterih politikov, ki slovenskemu narodu ponujajo le pot do razvrednotenja in neizbežnega uničenja. Prebudimo se!
  Pregovor dneva
  Težko svojemu brez svojega.
  več pregovorov


  Dogodki:
  1927 ustanovljena protifašistična organizacija TIGR
  Smrti:
  1892 Matija Majar Ziljski, slovenski (koroški) duhovnik, narodni buditelj, jezikoslovec (* 1809)
  1589 Jurij Dalmatin, slovenski protestant, pisec, prevajalec (* ok. 1547)


  Poslušaj pesmi na Myspace
  www.myspace.com/hervardi

  YouTube:Zvezna
  YouTube:Domu
  več posnetkov na Youtube  Spremljaj novice s pomočjo RSS
  www.hervardi.com/vote/rss.xml
  Prijavi se na e-mail novice

  Preglej zadnje novice
  Preizkusi svoje znanje z reševanjem kviza
  Odpri stran s kvizom
  Spletna lestvica malo drugače : si386.com